สิทธิพรหม ณิชนันท์

  • Projets / Projects: Computree
  • Commentaires / Comments: ข้าพเจ้า นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม เป็นนักศึกษาปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับป่าไม้โดยใช้ข้อมูลไลดาร์ ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อใช้โปรแกรม CompuTree software สำหรับการ filter ข้อมูลไลดาร์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ จึงขออณุญาาติใช้โปรแกรมนี้ในการศึกษาและประมวลข้อมูล
  • Organisation: Asian Institute of Technology
  • Registered on: 06/23/2017

Projects